Về chúng tôi

Tầm nhìn
VIAGS phấn đấu trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ mặt đất hàng đầu về chất lượng tại các sân bay trong khu vực Châu Á.
Sứ mệnh
Cung cấp dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thông qua hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả và nguồn lực tiên tiến.
Giá trị cốt lõi
  • Uy Tín
  • Tận Tâm
  • Tinh Nhạy
  • Nhân Văn
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.