Dịch vụ In-town Check-in

DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC TẠI TRUNG TÂM THÀNH PHỐ

IN-TOWN CHECK-IN

COMING SOON

  • Làm thủ tục ngay tại trung tâm thành phố;
  • Hành lý ký gửi được vận chuyển an toàn, chu đáo;
  • Thoải mái vi vu, tiết kiệm thời gian làm thủ tục tại sân bay.

 

Đăng ký sử dụng dịch vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.