Thông tin hàng hóa bạn muốn nhận là :

  • Danh mục : Hành lý thất lạc
  • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
  • Phân loại : Hành lý thất lạc
  • Ngày phát hiện : 26/12/2017
  • Mô tả Chuyến bay: VN301
    Hãng: VN
    Tình trạng: Lưu kho
Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ với bạn
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.