Thông tin hàng hóa bạn muốn nhận là :

  • Danh mục : Hành lý thất lạc
  • Vị trí phát hiện :
  • Phân loại : Hành lý thất lạc
  • Ngày phát hiện : 25/12/2017
  • Mô tả Tình trạng: Lưu kho
Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới và liên lạc với chúng tôi theo các chi nhánh sau:
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.