Thông tin hàng hóa bạn muốn nhận là :

  • Danh mục : Đồ điện tử
  • Vị trí phát hiện : VN136/17JUN/ SN 16                                                       
    MRS TINH 01/PURSER GIAO 
  • Phân loại : Hành lý bị bỏ quên
  • Ngày phát hiện : 17/06/2019
  • Mô tả
Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới và liên lạc với chúng tôi theo các chi nhánh sau:
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.