Túi xách + Tài sản cá nhân

  • Danh mục : Khác
  • Vị trí phát hiện :

    phòng chờ boarding

  • Phân loại Tài sản bỏ quên tại sân bay
  • Ngày phát hiện 01/03/2018
  • Mô tả

    Túi xách hiệu Pierre màu đen, quai đeo chéo.

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.