Thông tin hàng hóa bạn muốn nhận là :

  • Danh mục : Khác
  • Vị trí phát hiện :

    TRÊN MÁY BAY

  • Phân loại : Hành lý bị bỏ quên
  • Ngày phát hiện : 05/03/2018
  • Mô tả

    PHÒNG C QUỐC NỘI

Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới để chúng tôi có thể liên hệ với bạn
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.