Thông tin hàng hóa bạn muốn nhận là :

  • Danh mục : Khác
  • Vị trí phát hiện :

    phòng chờ boarding

  • Phân loại : Tài sản bỏ quên tại sân bay
  • Ngày phát hiện : 01/03/2018
  • Mô tả

    Túi xách hiệu Pierre màu đen, quai đeo chéo.

Vui lòng hoàn tất thông tin bên dưới và liên lạc với chúng tôi theo các chi nhánh sau:
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.