1 balo

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QT đi
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: Unknown
  Hãng: Unknown
  Tình trạng: Lưu kho

1 đồng hồ

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN814
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

Bịch mỹ phẩm đã sử dụng

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Băng chuyền
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 25/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN321
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 CMND

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1381
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 quyển sách

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN227
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo khoát

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN8054
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 chứng minh thư

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1383
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 chứng minh thư

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN267
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 tai nghe

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN050
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 gậy tự sướng

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN7355
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 tai nghe

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN030
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 ví

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QN đi
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: Unknown
  Hãng: Unknown
  Tình trạng: Lưu kho

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.