1 áo vest

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN604
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 điện thoại

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QN đi
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: Unknown
  Hãng: Unknown
  Tình trạng: Lưu kho

1 thiết bị wifi

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN523
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 điện thoại

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 24/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1826
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 kính

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện :
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: C ROOM
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo khoác

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN423
  Tình trạng: Lưu kho

1 điện thoại

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN219
  Tình trạng: Lưu kho

1 chứng minh nhân dân

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN259
  Tình trạng: Lưu kho

1 chứng minh nhân dân

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN257
  Tình trạng: Lưu kho

1 kính

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1187
  Tình trạng: Lưu kho

1 tập hồ sơ

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN223
  Tình trạng: Lưu kho

1 tập hồ sơ

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 23/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN223
  Tình trạng: Lưu kho

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.