4 gói mứt

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 21/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN263
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 Ipad

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 21/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN141
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 iphone6

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 21/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN269
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 hộ chiếu

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 21/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1267
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 GPLX

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 21/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN125
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 ví đựng hộ chiếu

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 21/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN269
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 đôi giày

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN233
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo vét

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN237
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 CMND

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN233
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 vòng đeo tay

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QN đi
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Tình trạng: Lưu kho

2 cây vợt cầu long

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: K6824
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 CMND

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1397
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.