1 Ipad

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN131
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 máy đọc sách

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 bó hoa

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN1383
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo thun

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN50
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

3 đôi giầy

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN125
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 CMND

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QN đến
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Tình trạng: Lưu kho

1 nón

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN273
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 CMND

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN595
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 túi xách

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Khu vực QT đến
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Tình trạng: Lưu kho

1 quyển sách

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN133
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 điều khiển

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN654
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

1 áo len

 • Danh mục : Hành lý thất lạc
 • Vị trí phát hiện : Trên máy bay
 • Phân loại Hành lý thất lạc
 • Ngày phát hiện 20/12/2017
 • Mô tả Chuyến bay: VN263
  Hãng: VN
  Tình trạng: Lưu kho

Gửi thông tin

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.