Danh mục khóa học Ghi chú

Văn hóa doanh nghiệp

Sau khóa học, học viên có thể

 • Giúp học viên hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ngành hàng không 
 • Hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp 
 • Nhận thức đúng từ đó tuân thủ hành vi phù hợp, thích nghi với chuẩn mực hành vi, văn hóa của doanh nghiệp. 
 • Giải thích về tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong quá trình phục vụ khách hàng.

Khôi phục sự tín nhiệm của khách hàng (sau DV không hoàn hảo)

Sau khóa học, học viên có thể

 • Nhận diện được khi khách hàng không hài lòng
 • Nhận thức được tầm quan trọng của việc khôi phục sự tín nhiệm của khách hàng sau dịch vụ không hoàn hảo
 • Minh họa được cách thức, chương trình khôi phục sự tín nhiệm của khách hàng, xây dựng lòng trung thành của khách hàng.  

Xây dựng hình ảnh nhân viên

Sau khóa học, học viên có thể

 • Giúp học viên hiểu được Tầm nhìn, Sứ mệnh và Giá trị cốt lõi của Công ty từ đó tạo được lòng tự hào, định hướng công việc và tâm huyết với nhiệm vụ của mỗi nhân viên - người đại diện Công ty cung cấp dịch vụ đến khách hàng.
 • Hiểu rõ và xây dựng hình ảnh nhân viên Công ty thông qua các chuẩn mực về trang phục, trang điểm, tác phong, hành vi, văn hóa ứng xử, quan hệ cộng đồng,…đúng qui định.
 • Trang bị các kiến thức về thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu cá nhân, từ đó xây dựng cho bản thân một thương hiệu phục vụ khách hàng hoàn hảo.

Quan hệ khách hàng dành cho NV phục vụ khách hạng thương gia, VIP/CIP, khách hàng thường xuyên

Sau khóa học, học viên có thể

 • Xác định tầm quan trọng của đối tượng khách hàng ưu tiên: khách hàng thường xuyên, khách hạng Thương gia, khách VIP/CIP.
 • Xác định nhu cầu, tâm lý khách hàng thương gia, VIP/CIP, khách hàng thường xuyên
 • Nâng cao nhận thức về tính chuyên nghiệp trong giao tiếp 
 • Hiểu và áp dụng thực tế mô hình nhận thức cảm xúc

Quan hệ khách hàng dành cho NV phục vụ phòng chờ hạng thương gia

Sau khóa học, học viên có thể

 • Hiểu được tầm quan trọng của dịch vụ KH
 • Giải thích được tiêu chuẩn DV phòng chờ
 • Xây dựng kỹ năng cơ bản về chăm sóc khách hàng bao gồm giao tiếp trực tiếp (giao tiếp phi ngôn ngữ, đặt câu hỏi, lắng nghe)
 • Xây dựng phong cách ứng xử với khách hàng khó tính nhằm hướng đến sự hài lòng của khách hàng

Quan hệ khách hàng dành cho cấp giám sát

Sau khóa học, học viên có thể 

 • Nâng cao nhận thức của cán bộ giám sát về sự chuyên nghiệp trong phong cách giao tiếp và làm việc.
 • Phát triển kỹ năng quản lý của cán bộ giám sát nhằm tổ chức, duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng: giám sát, tham vấn, động viên.
 • Hoàn thiện kỹ năng xử lý tình huống

Quan hệ khách hàng dành cho cấp quản lý

Sau khóa học, học viên có thể 

 • Nâng cao nhận thức về quản trị mối quan hệ khách hàng và marketing dịch vụ.
 • Phân tích được về quản trị mối quan hệ khách hàng
 • Nghiên cứu và tập hợp được một số chiến lược về chăm sóc khách hàng.
 • Nghiên cứu về thương hiệu và hình ảnh công ty

Quan hệ khách hàng chuyên sâu (Kỹ năng chăm sóc khách hàng nâng cao)

Sau khóa học, học viên có thể 

 • Nhận thức về tính chuyên nghiệp trong phong cách giao tiếp và phục vụ khách hàng.
 • Nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng, hướng đến cung ứng dịch vụ đáp ứng và vượt  trên mong đợi của khách hàng
 • Hoàn thiện hình ảnh nhân viên chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp 
 • Nhận diện một số nhóm tính cách và xây dựng phong cách giao tiếp phù hợp với từng đối tượng khách hàng 
 • Tìm hiểu một số nền văn hoá từ đó cá nhân hóa dịch vụ cung ứng đến khách hàng.

Kỹ năng ủy quyền

 • Hiểu được khái niệm và tầm quan trọng của việc ủy quyền.
 • Phân biệt giữa ủy quyền và giao việc
 • Nắm được trách nhiệm và quyền hạn khi ủy quyền công việc
 • Nắm bắt được cách thức ủy quyền một cách hiệu quả

Quản trị sự thay đổi

 • Giúp học viên xác định nguyên nhân và phân loại được sự thay đổi, từ đó có thể quản lý sự thay đổi và xây dựng sự thay đổi thành một bản sắc văn hóa của đơn vị. 

Thực hiện chiến lược bằng bảng điểm cân bằng (BSC)

 • Gíup HV hiểu được nguyên tắc và các bước thực hiện chiến lược bằng bảng điểm cân bằng,xây dựng được KPI cho đơn vị. 

Quan hệ khách hàng cơ bản (Kỹ năng chăm sóc khách hàng cơ bản)

Sau khóa học, học viên có thể 

 • Hiểu được các vấn đề cơ bản về dịch vụ, các khái niệm liên quan đến chăm sóc khách hàng nhằm thiết lập mối quan hệ tốt với khách hàng. 
 • Phát triển kỹ năng cơ bản về chăm sóc khách hàng bao gồm giao tiếp trực tiếp (giao tiếp phi ngôn ngữ, đặt câu hỏi, lắng nghe), nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Xây dựng tư thế, tác phong  chuyên nghiệp

Kỹ năng soạn thảo văn bản

 • Hiểu và phân biệt các loại văn bản
 • Nắm được các nguyên tắc soạn thảo văn bản, các kỹ thuật soạn thảo các văn bản hành chính thông thường  (công văn, thông báo, báo cáo …)
 • Nắm vững thể thức và kỹ thuật trình bay văn bản của TCT HKVN"

Kỹ năng tham vấn

 • Xác định thời điểm phù hợp cho cán bộ giám sát tham vấn NV
 • Phân biệt tham vấn trực tiếp và gián tiếp
 • Nắm bắt được các phương pháp chung để tham vẫn NV
 • Vai trò của giám sát trong việc tham vấn 

Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc

 • Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian
 • Hiểu  và sử dụng được các công cụ, phương pháp quản lý thời gian để từ đó sắp xếp công việc khoa học nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc của bản thân cũng như công tác điều hành, quản lý đơn vị"

Kỹ năng tổ chức cuộc họp

 • Nắm được cách thức chuẩn bị một cuộc họp
 • Biết cách điều khiển một  cuộc họp
 • Biết cách xử lý các tình huống thường xảy ra trong cuộc họp"

Kỹ năng đánh giá thực hiện công việc và kỹ năng động viên

 • Hiểu rõ vai trò và tầm quan trọng của việc đánh giá kế quả thực hiện công việc và động viên khuyến khích nhân viên
 • Mô tả được quy trình đánh giá NV
 • Hiểu và thực hiện được các phương pháp đánh giá NV một cách công bằng
 • Giải thích các quan điểm khác nhau về động viên, khuyến khích
 • Phát triển các năng lực và kỹ thuật trong động viên NV
 • Nắm bắt và vận dụng các kỹ năng động viên, khuyến khích NV

Kỹ năng thuyết trình

 • Nắm được các bước chuẩn bị chu đáo cho một bài thuyết trình
 • Hiểu được cách thức sử dụng hiệu quả các hình thức ngôn ngữ và phi ngôn ngữ khi trình bày bài thuyết trình"

Kỹ năng lập kế hoạch

 • Nhận thức được vai trò của việc lập kế hoạch
 • Biết cách thiết lập mục tiêu (SMART)
 • Nắm vững các bước lập và triển khai kế hoạch nhằm thực hiện mục tiêu
 • Biết cách sử dụng các công cụ lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ thực hiện kế hoạch 

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

 • Hiểu đúng bản chất của vấn đề và xác định đúng vấn đề cần giải quyết
 • Vận dụng một mô hình hợp nhất cho cả việc giải quyết vấn đề và ra quyết định
 • Nắm được mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả
 • Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động, tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định; nâng cao hiệu quả trong việc ra quyết định
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.