Đấu thầu Tải về

Thông báo mời chào hàng gói hàng hóa: Mua phụ tùng xe nâng hàng FMC, xe thổi khí nóng, xe điện TLD

16/11/2018

Thông báo chào giá gói HHDV: Cung cấp, thay thế tuy ô và phụ kiện kèm theo cho các trang thiết bị mặt đất của VIAGS Nội Bài

29/10/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe điện TLD Chi nhánh VIAGS-DAD

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe vệ sinh Chi nhánh VIAGS-DAD

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe khí mát Chi nhánh VIAGS-DAD

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng gói hàng hóa mua máy hút bui

25/10/2018

Tư vấn chứng nhận ISO 14001 - 2015

18/10/2018

Thiết kế, in lịch, sổ tay công tác và các vật phẩm phục vụ Tết Kỷ hợi 2019 của VIAGS

09/10/2018

Tổ chức hội thảo công tác tài chính kế toán năm 2018

29/09/2018

Đào tạo cán bộ cấp trung về lĩnh vực tài chính kế toán năm 2018

29/09/2018

Soát xét việc tuân thủ các luật thuế trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật trong việc mua sắm cho năm tài chính 2018

27/09/2018

Thông báo mời chào giá gói dịch vụ “Khoá đào tạo kỹ năng dành cho cán bộ quản lý”

24/09/2018

Chụp hình tư liệu hoạt động SXKD VIAGS

14/09/2018

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Thuê dịch vụ quản lý tài sản

14/09/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe Khởi động khí Chi nhánh VIAGS-DAD

30/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI VÀ VẬT TƯ PHỤ TÙNG XE VỆ SINH

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ XE NÂNG HÀNG LAM 3500

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA CHỐT CẦN KÉO MÁY BAY CÁC LOẠI VÀ VẬT TƯ PHỤ TÙNG XE NÂNG HÀNG TREPEL

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ, PHỤ TÙNG DỤNG CỤ SỬA CHỮA ULD VÀ XE PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT MALLAGHAN

24/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe nâng hàng Airmarrel

21/08/2018
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.