Đấu thầu Tải về

Thông báo mời chào giá: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2019 cho CBNV VIAGS DAD

16/05/2019

Thông báo mời chào giá: Sửa chữa, bảo dưỡng trạm lọc nước lần 1 năm 2019 Chi nhánh VIAGS DAD

13/05/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HHDV: HỘI THẢO CHÀO HÈ ĐOÀN THANH NIÊN VÀ HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIAGS NĂM 2019

10/05/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Đón tiễn khách hàng không cao cấp - VIAGS NBA

08/05/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Máy phát điện cho xe DPT của VIAGS NBA

07/05/2019

Thông báo mời chào giá gói DV “Tổ chức chương trình du lịch trong nước: Phan Thiết, Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long, Ninh Bình năm 2019”

06/05/2019

Thông báo gói HHDV: Nghỉ mát cho CB CNV năm 2019 - Chi nhánh Nội Bài

03/05/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Vật tư xe khởi động khí

02/05/2019

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa: Mua xe lăn tay

22/04/2019

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa: Mua chèn cao su và chóp an toàn

22/04/2019

Mua CCDC CNTT theo kế hoạch năm 2019

22/04/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Thuê dịch vụ vệ sinh của VIAGS Nội Bài

17/04/2019

Thông báo chào giá gói HHDV: Thuê dịch vụ bốc xếp của VIAGS Nội Bài

17/04/2019

Thông báo chào giá gói HHDV: Vật tư xe nâng Trepel 7 tấn

16/04/2019

Thông báo chào giá gói HHDV: Vật tư phụ tùng nhóm xe điện-lạnh-vệ sinh-DPT

16/04/2019

Thông báo mời chào giá hàng hóa: cung cấp khăn lau

12/04/2019

Thông báo chào giá gói HHDV: Chèn chóp máy bay 2019

08/04/2019

Thông báo mời chào giá gói dịch vụ / hàng hóa: "Sửa chữa lớn xe Toyota Hiace 51B-24840"

Mời chào giá gói dịch vụ / hàng hóa: "Sửa chữa lớn xe Toyota Hiace 51B-24840"
08/04/2019

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe nâng hàng Airmarrel Chi nhánh VIAGS DAD

05/04/2019

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe cấp nước sạch, xe vệ sinh Devtec Chi nhánh VIAGS DAD

05/04/2019
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.