Đấu thầu Tải về

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Vật tư xe nâng Trepel 7 tấn

25/06/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Giấy photocopy các loại của VIAGS NBA

24/06/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Chương trình sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019

21/06/2019

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa: Mua thảm cho xe thang phục vụ chuyến bay chuyên cơ

20/06/2019

Thông báo mời chào giá gói Hội nghị tập huấn truyền thông nội bộ VIAGS 2019

19/06/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HHDV TRANG THÔNG TIN CHO CHUONG TRÌNH KẾT NỐI THUONG MẠI VNA - VIAGS MỞ BÁN DỊCH VỤ ĐÓN TIỄN KHÁCH

18/06/2019

Thông báo mời chào giá: Cung cấp suất ăn, nước uống cho CBNV giai đoạn cao điểm hè năm 2019 VIAGS DAD

18/06/2019

Thông báo mời chào giá: Mua vật tư phụ tùng xe thang Sepma VIAGS DAD

13/06/2019

Thông báo mời chào giá gói Hội nghị tập huấn truyền thông nội bộ VIAGS 2019

12/06/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HHDV: QUẢNG BÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁCH BÔNG SEN TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG TRÊN KÊNH TRUYỀN THÔNG ONLINE BANNER, YOUTUBE VÀ TRUYỀN HÌNH VTV1

11/06/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HHDV: VIDEO CLIP VÀ HÌNH ẢNH QUẢNG BÁ DỊCH VỤ PHÒNG KHÁCH BÔNG SEN TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG

11/06/2019

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa Phương tiện BHLĐ

11/06/2019

Thông báo mời chào giá: Mua vật tư phụ tùng xe nâng hàng LAM Airmarrell 7 tấn

10/06/2019

Thông báo mời chào giá: Mua vật tư phụ tùng xe nâng hàng LAM Airmarrell 14 tấn số 11 VIAGS DAD

10/06/2019

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI:CHÓP AN TOÀN MÁY BAY 2019

10/06/2019

Thông báo mời chào giá: Mua vật tư phụ tùng xe nâng hàng Trepel VIAGS DAD

07/06/2019

Thông báo mời chào giá: Mua vật tư xe nâng hàng FMC 7 tấn VIAGS DAD

07/06/2019

Thông báo mời chào giá: Mua vật tư phụ tùng xe nâng hàng LAM Airmarrell 3,5 tấn VIAGS DAD

07/06/2019

Thông báo mời chào giá: Gia công lắp đặt mái che các xe đầu kéo Toyota VIAGS DAD

07/06/2019

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Rèm nhà nghỉ trực ca VIAGS NBA

07/06/2019
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.