Đấu thầu Tải về

Gói dịch vụ "Dịch vụ điện hoa tươi"

01/12/2017

Thông báo mời chào hàng Phương tiện bảo vệ cá nhân

28/11/2017

Thông báo mời chào hàng mua vật tư xe nâng Airmarrel

28/11/2017

Thông báo mời chào hàng mua vật tư xe vệ sinh

28/11/2017

Thông báo mời chào hàng mua vật tư xe khởi động khí

28/11/2017

Thông báo mời chào hàng mua vật tư xe điện và xe lạnh

28/11/2017

Thông báo mời chào hàng mua vật tư xe điện số 3, xe điện số 4

28/11/2017

Thông báo mời chào hàng mua chốt an toàn cho cần dắt

28/11/2017

Mua máy hút bụi

27/11/2017

Sửa chữa máy gấp chăn Flexfold AT230 mã tài sản TSMMKH0022 kèm máy nén khí

27/11/2017

Bơm thủy lực xe nâng Trepel

24/11/2017

Hội thảo đánh giá hiệu quả hệ thống quản lý an toàn chất lượng SQMS năm 2017

21/11/2017

Mua bảo hiểm sức khỏe cho CBNV VIAGS

21/11/2017

Bảo trì máy tính, máy chủ, UPS

20/11/2017

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2017

15/11/2017

Thuê xe ô tô chở tổ bay tại VIAGS Nội Bài

27/10/2017

Mua TTB CNTT theo kế hoạch tháng 9

26/10/2017

Vận chuyển TTB đi DAD phục vụ APEC

26/10/2017

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ "HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU DÃ NGOẠI 2017"

06/10/2017

Tổ chức hội nghị truyền thông về dân số KHHGD và trẻ em; tổng kết năm 2017, phương hướng hoạt động ban vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và giao lưu lãnh đạo nữ công ty/ chi nhánh

06/10/2017
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.