Đấu thầu Tải về

Tổ chức hội thảo công tác tài chính kế toán năm 2018

29/09/2018

Đào tạo cán bộ cấp trung về lĩnh vực tài chính kế toán năm 2018

29/09/2018

Soát xét việc tuân thủ các luật thuế trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật trong việc mua sắm cho năm tài chính 2018

27/09/2018

Thông báo mời chào giá gói dịch vụ “Khoá đào tạo kỹ năng dành cho cán bộ quản lý”

24/09/2018

Chụp hình tư liệu hoạt động SXKD VIAGS

14/09/2018

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Thuê dịch vụ quản lý tài sản

14/09/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe Khởi động khí Chi nhánh VIAGS-DAD

30/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI VÀ VẬT TƯ PHỤ TÙNG XE VỆ SINH

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ XE NÂNG HÀNG LAM 3500

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA CHỐT CẦN KÉO MÁY BAY CÁC LOẠI VÀ VẬT TƯ PHỤ TÙNG XE NÂNG HÀNG TREPEL

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ, PHỤ TÙNG DỤNG CỤ SỬA CHỮA ULD VÀ XE PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT MALLAGHAN

24/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe nâng hàng Airmarrel

21/08/2018

Dịch vụ BDS

17/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua sắm vật tư xe vệ sinh VIAGS-DAD

17/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua sắm vật tư xe điện VIAGS-DAD

17/08/2018

Du lịch nghỉ dưởng cho CBNV Văn phòng Công ty năm 2018

15/08/2018

Thông báo chào giá gói "Dịch vụ Lễ tân, Hành chính tổng hợp"

09/08/2018

Thư mời chào giá dịch vụ đánh bóng bậc thang và sàn nhám của xe thang hành khách

07/08/2018

Thông báo chào giá cải tạo lưỡi di động xe thang hành khách của VIAGS Nội Bài

03/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe khởi động khí

03/08/2018
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.