Đấu thầu Tải về

Thông báo mời chào hàng: Bảo dưỡng trạm lọc nước đợt 3 năm 2018

06/11/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI Thuê ngoài dịch vụ vệ sinh công nghiệp khu nhà đa năng, nhà kho, sân đường khu vực sân đỗ A41 và tổng vệ sinh môi trường làm việc phục vụ cao điểm cuối năm 2018

05/11/2018

Thông báo chào giá gói HHDV: Vật tư phụ tùng cầu xe Dana và Kessler của VIAGS Nội Bài

01/11/2018

Thông báo chào giá gói HHDV: Cung cấp, thay thế tuy ô và phụ kiện kèm theo cho các trang thiết bị mặt đất của VIAGS Nội Bài

29/10/2018

Thư mời chào giá gói HHDV: Sơn trang thiết bị mặt đất năm 2018 của VIAGS Nội Bài

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe điện TLD Chi nhánh VIAGS-DAD

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe vệ sinh Chi nhánh VIAGS-DAD

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe khí mát Chi nhánh VIAGS-DAD

26/10/2018

Thông báo mời chào hàng gói hàng hóa mua máy hút bui

25/10/2018

Tư vấn chứng nhận ISO 14001 - 2015

18/10/2018

Thông báo mời chào giá Gói HHDV: Vệ sinh khu làm việc của VIAGS Nội Bài

12/10/2018

Thiết kế, in lịch, sổ tay công tác và các vật phẩm phục vụ Tết Kỷ hợi 2019 của VIAGS

09/10/2018

Tổ chức hội thảo công tác tài chính kế toán năm 2018

29/09/2018

Đào tạo cán bộ cấp trung về lĩnh vực tài chính kế toán năm 2018

29/09/2018

Soát xét việc tuân thủ các luật thuế trong hoạt động kinh doanh và tuân thủ quy định pháp luật trong việc mua sắm cho năm tài chính 2018

27/09/2018

Thông báo mời chào giá gói dịch vụ “Khoá đào tạo kỹ năng dành cho cán bộ quản lý”

24/09/2018

Chụp hình tư liệu hoạt động SXKD VIAGS

14/09/2018

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Thuê dịch vụ quản lý tài sản

14/09/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe Khởi động khí Chi nhánh VIAGS-DAD

30/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ PHỤ TÙNG MÁY HÚT BỤI VÀ VẬT TƯ PHỤ TÙNG XE VỆ SINH

28/08/2018
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.