Đấu thầu Tải về

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ PHỤ TÙNG ĐỘNG CƠ XE NÂNG HÀNG LAM 3500

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA CHỐT CẦN KÉO MÁY BAY CÁC LOẠI VÀ VẬT TƯ PHỤ TÙNG XE NÂNG HÀNG TREPEL

28/08/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA: MUA VẬT TƯ, PHỤ TÙNG DỤNG CỤ SỬA CHỮA ULD VÀ XE PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT MALLAGHAN

24/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe nâng hàng Airmarrel

21/08/2018

Dịch vụ BDS

17/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua sắm vật tư xe vệ sinh VIAGS-DAD

17/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua sắm vật tư xe điện VIAGS-DAD

17/08/2018

Du lịch nghỉ dưởng cho CBNV Văn phòng Công ty năm 2018

15/08/2018

Thông báo chào giá gói "Dịch vụ Lễ tân, Hành chính tổng hợp"

09/08/2018

Thư mời chào giá dịch vụ đánh bóng bậc thang và sàn nhám của xe thang hành khách

07/08/2018

Thông báo chào giá cải tạo lưỡi di động xe thang hành khách của VIAGS Nội Bài

03/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua vật tư xe khởi động khí

03/08/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua ống thủy lực xe nâng hàng FMC 7 tấn số 03, LAM 14 tấn số 07

25/07/2018

Thông báo mời chào hàng: Phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2018 VIAGS-DAD

24/07/2018

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa: Mua chèn bánh máy bay

23/07/2018

Thông báo mời chào hàng: Sửa chữa, bảo dưỡng trạm lọc nước lần 2 năm 2018 Chi nhánh VIAGS-DAD

23/07/2018

Thông báo mời chào giá gói dịch vụ: Tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2018 - Vinh danh tập thể, cá nhân xuất sắc VIAGS Tân Sơn Nhất

05/07/2018

Thông báo mời chào hàng: Tổ chức chương trình nghỉ mát cho CB-CNV năm 2018 của VIAGS-DAD

03/07/2018

Thông báo chào giá: Hội nghị thi đua khen thưởng và sơ kết của VIAGS Nội Bài

25/06/2018

Thông báo mời chào hàng: Cung ứng chăn lên máy bay tại Chi nhánh Đà Nẵng

20/06/2018
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.