Sôi nổi Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi VIAGS 2018

 

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng Tháng thanh niên, bên cạnh nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa, ngày 23/3, ĐTN VIAGS đã tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi VIAGS năm 2018.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ nhận thức và khả năng tổ chức các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ các bộ đoàn các cấp trong VIAGS cũng như TCT, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Hội thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Tham dự Hội thi có sự góp mặt của đồng chí Khổng Văn Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối DNTW - Bí thư Đoàn TCT. Ông Trương Phương Thành– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó TGĐ VIAGS; ông Trần Đình Tạo – Phó Bí thư Đảng ủy – CVP Đảng Đoàn VIAGS, đại diện ban lãnh đạo các chi nhánh, các đồng chí đại diện BCH cùng 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sau thời gian diễn ra vòng sơ loại tại các Đoàn cơ sở chi nhánh và Khối cơ quan, Hội thi đã lựa chọn được 11 thí sinh là các cán bộ Đoàn xuất sắc nhất vào chung khảo (bao gồm: 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS NB, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS TSN, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN và 2 thí sinh của Đoàn cơ sở Khối cơ quan).

Các thí sinh tham dự hội thi phải lần lượt trải qua các vòng thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tài năng và hung biện, xử lý tình huống.

Các thi sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại Hội thi.

Tại phần thi hùng biện, 5 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi đã có cơ hội trình bày những quan điểm cá nhân về các lĩnh vực của đời sống, đồng thời xử lý các tình huống bất ngờ mà ban giám khảo đưa ra, từ đó thể hiện khả năng, trí tuệ và những kỹ năng của người cán bộ đoàn.

Các thí sinh xuất sắc nhất được quyền tham gia phần thi trí tuệ người thủ lĩnh...

...Tại phần thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng hùng biện về những lĩnh vực trong đời sống.

Phần thi tài năng của đoàn cơ sở VIAGS TSN được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Trải qua 4 vòng thi đua sôi nổi, các thí sinh đã chứng tỏ khả năng, trí tuệ người thủ lĩnh đoàn. Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Hội thi là nơi để những người trẻ ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, còn xông xáo, có sức lan tỏa, biết khơi gợi trong tập thể để tạo ra những phong trào thanh niên sôi nổi, ý nghĩa, đóng góp cho tổ chức đoàn cho đơn vị và cho xã hội.

 

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ nhận thức và khả năng tổ chức các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ các bộ đoàn các cấp trong VIAGS cũng như TCT, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Hội thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Tham dự Hội thi có sự góp mặt của đồng chí Khổng Văn Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối DNTW - Bí thư Đoàn TCT. Ông Trương Phương Thành– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó TGĐ VIAGS; ông Trần Đình Tạo – Phó Bí thư Đảng ủy – CVP Đảng Đoàn VIAGS, đại diện ban lãnh đạo các chi nhánh, các đồng chí đại diện BCH cùng 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sau thời gian diễn ra vòng sơ loại tại các Đoàn cơ sở chi nhánh và Khối cơ quan, Hội thi đã lựa chọn được 11 thí sinh là các cán bộ Đoàn xuất sắc nhất vào chung khảo (bao gồm: 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS NB, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS TSN, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN và 2 thí sinh của Đoàn cơ sở Khối cơ quan).

Các thí sinh tham dự hội thi phải lần lượt trải qua các vòng thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tài năng và hung biện, xử lý tình huống.

Các thi sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại Hội thi.

Tại phần thi hùng biện, 5 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi đã có cơ hội trình bày những quan điểm cá nhân về các lĩnh vực của đời sống, đồng thời xử lý các tình huống bất ngờ mà ban giám khảo đưa ra, từ đó thể hiện khả năng, trí tuệ và những kỹ năng của người cán bộ đoàn.

Các thí sinh xuất sắc nhất được quyền tham gia phần thi trí tuệ người thủ lĩnh...

...Tại phần thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng hùng biện về những lĩnh vực trong đời sống.

Phần thi tài năng của đoàn cơ sở VIAGS TSN được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Trải qua 4 vòng thi đua sôi nổi, các thí sinh đã chứng tỏ khả năng, trí tuệ người thủ lĩnh đoàn. Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Hội thi là nơi để những người trẻ ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, còn xông xáo, có sức lan tỏa, biết khơi gợi trong tập thể để tạo ra những phong trào thanh niên sôi nổi, ý nghĩa, đóng góp cho tổ chức đoàn cho đơn vị và cho xã hội.

Vân Hà - VIAGS

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ nhận thức và khả năng tổ chức các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ các bộ đoàn các cấp trong VIAGS cũng như TCT, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Hội thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Tham dự Hội thi có sự góp mặt của đồng chí Khổng Văn Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối DNTW - Bí thư Đoàn TCT. Ông Trương Phương Thành– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó TGĐ VIAGS; ông Trần Đình Tạo – Phó Bí thư Đảng ủy – CVP Đảng Đoàn VIAGS, đại diện ban lãnh đạo các chi nhánh, các đồng chí đại diện BCH cùng 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sau thời gian diễn ra vòng sơ loại tại các Đoàn cơ sở chi nhánh và Khối cơ quan, Hội thi đã lựa chọn được 11 thí sinh là các cán bộ Đoàn xuất sắc nhất vào chung khảo (bao gồm: 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS NB, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS TSN, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN và 2 thí sinh của Đoàn cơ sở Khối cơ quan).

Các thí sinh tham dự hội thi phải lần lượt trải qua các vòng thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tài năng và hung biện, xử lý tình huống.

Các thi sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại Hội thi.

Tại phần thi hùng biện, 5 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi đã có cơ hội trình bày những quan điểm cá nhân về các lĩnh vực của đời sống, đồng thời xử lý các tình huống bất ngờ mà ban giám khảo đưa ra, từ đó thể hiện khả năng, trí tuệ và những kỹ năng của người cán bộ đoàn.

Các thí sinh xuất sắc nhất được quyền tham gia phần thi trí tuệ người thủ lĩnh...

...Tại phần thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng hùng biện về những lĩnh vực trong đời sống.

Phần thi tài năng của đoàn cơ sở VIAGS TSN được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Trải qua 4 vòng thi đua sôi nổi, các thí sinh đã chứng tỏ khả năng, trí tuệ người thủ lĩnh đoàn. Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Hội thi là nơi để những người trẻ ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, còn xông xáo, có sức lan tỏa, biết khơi gợi trong tập thể để tạo ra những phong trào thanh niên sôi nổi, ý nghĩa, đóng góp cho tổ chức đoàn cho đơn vị và cho xã hội.

Vân Hà - VIAGS

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ nhận thức và khả năng tổ chức các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ các bộ đoàn các cấp trong VIAGS cũng như TCT, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Hội thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Tham dự Hội thi có sự góp mặt của đồng chí Khổng Văn Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối DNTW - Bí thư Đoàn TCT. Ông Trương Phương Thành– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó TGĐ VIAGS; ông Trần Đình Tạo – Phó Bí thư Đảng ủy – CVP Đảng Đoàn VIAGS, đại diện ban lãnh đạo các chi nhánh, các đồng chí đại diện BCH cùng 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sau thời gian diễn ra vòng sơ loại tại các Đoàn cơ sở chi nhánh và Khối cơ quan, Hội thi đã lựa chọn được 11 thí sinh là các cán bộ Đoàn xuất sắc nhất vào chung khảo (bao gồm: 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS NB, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS TSN, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN và 2 thí sinh của Đoàn cơ sở Khối cơ quan).

Các thí sinh tham dự hội thi phải lần lượt trải qua các vòng thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tài năng và hung biện, xử lý tình huống.

Các thi sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại Hội thi.

Tại phần thi hùng biện, 5 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi đã có cơ hội trình bày những quan điểm cá nhân về các lĩnh vực của đời sống, đồng thời xử lý các tình huống bất ngờ mà ban giám khảo đưa ra, từ đó thể hiện khả năng, trí tuệ và những kỹ năng của người cán bộ đoàn.

Các thí sinh xuất sắc nhất được quyền tham gia phần thi trí tuệ người thủ lĩnh...

...Tại phần thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng hùng biện về những lĩnh vực trong đời sống.

Phần thi tài năng của đoàn cơ sở VIAGS TSN được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Trải qua 4 vòng thi đua sôi nổi, các thí sinh đã chứng tỏ khả năng, trí tuệ người thủ lĩnh đoàn. Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Hội thi là nơi để những người trẻ ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, còn xông xáo, có sức lan tỏa, biết khơi gợi trong tập thể để tạo ra những phong trào thanh niên sôi nổi, ý nghĩa, đóng góp cho tổ chức đoàn cho đơn vị và cho xã hội.

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, trình độ nhận thức và khả năng tổ chức các hoạt động của đội ngũ cán bộ Đoàn. Bên cạnh đó, phát hiện những nhân tố tích cực để tiếp tục bồi dưỡng, bổ sung cho đội ngũ các bộ đoàn các cấp trong VIAGS cũng như TCT, tạo sân chơi lành mạnh và cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Hội thi là cơ hội để đoàn viên, thanh niên các cơ quan đơn vị có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và khẳng định mình.

Tham dự Hội thi có sự góp mặt của đồng chí Khổng Văn Hải – Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn – Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn khối DNTW - Bí thư Đoàn TCT. Ông Trương Phương Thành– Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó TGĐ VIAGS; ông Trần Đình Tạo – Phó Bí thư Đảng ủy – CVP Đảng Đoàn VIAGS, đại diện ban lãnh đạo các chi nhánh, các đồng chí đại diện BCH cùng 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Sau thời gian diễn ra vòng sơ loại tại các Đoàn cơ sở chi nhánh và Khối cơ quan, Hội thi đã lựa chọn được 11 thí sinh là các cán bộ Đoàn xuất sắc nhất vào chung khảo (bao gồm: 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS NB, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS TSN, 3 thí sinh đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN và 2 thí sinh của Đoàn cơ sở Khối cơ quan).

Các thí sinh tham dự hội thi phải lần lượt trải qua các vòng thi chào hỏi, trả lời câu hỏi trắc nghiệm, tài năng và hung biện, xử lý tình huống.

Các thi sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tại Hội thi.

Tại phần thi hùng biện, 5 thí sinh xuất sắc nhất Hội thi đã có cơ hội trình bày những quan điểm cá nhân về các lĩnh vực của đời sống, đồng thời xử lý các tình huống bất ngờ mà ban giám khảo đưa ra, từ đó thể hiện khả năng, trí tuệ và những kỹ năng của người cán bộ đoàn.

Các thí sinh xuất sắc nhất được quyền tham gia phần thi trí tuệ người thủ lĩnh...

...Tại phần thi này, các thí sinh lần lượt thể hiện khả năng hùng biện về những lĩnh vực trong đời sống.

Phần thi tài năng của đoàn cơ sở VIAGS TSN được ban giám khảo đánh giá rất cao.

Trải qua 4 vòng thi đua sôi nổi, các thí sinh đã chứng tỏ khả năng, trí tuệ người thủ lĩnh đoàn. Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực đến từ Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Thí sinh Châu Thị Hồng Nhung đến từ Đoàn cơ sở VIAGS khối Cơ quan đoạt giải nhất, thí sinh Lê Phước Lực Đoàn cơ sở VIAGS ĐN đoạt giải nhì.

Hội thi là nơi để những người trẻ ngoài việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, còn xông xáo, có sức lan tỏa, biết khơi gợi trong tập thể để tạo ra những phong trào thanh niên sôi nổi, ý nghĩa, đóng góp cho tổ chức đoàn cho đơn vị và cho xã hội.

 


Các tin khác

Hội thảo tổng kết phục vụ Tết Mậu Tuất 2018 “An toàn, hiệu quả, đúng giờ”

Hội thảo tổng kết phục vụ Tết Mậu Tuất 2018 “An toàn, hiệu quả, đúng giờ”

Ngày 23/03/2018, tại thủ đô Hà Nội, Công ty Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (VIAGS) tổ chức Hội thảo tổng kết công tác phục vụ Tết Âm Lịch nhằm tôn vinh các đơn vị đạt thành tích tốt trong cao điểm Tết đồng thời tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác tổ chức, điều hành, giám sát hoạt động khai thác trong mùa cao điểm.
Xem thêm
VIAGS TSN với chương trình ‘Quầy nước thanh niên’

VIAGS TSN với chương trình ‘Quầy nước thanh niên’

Nhằm đẩy mạnh tinh thần xung kích của thanh niên, phát huy tinh thần tương thân tương ái quý báu, Đoàn cơ sở VIAGS TSN tổ chức chương trình ‘Quầy nước thanh niên' nhằm cung cấp những ly nước mát cho CBNV làm việc tại nhà ga, sân đỗ trong những ngày nắng nóng.


Xem thêm
VIAGS Đà Nẵng tổ chức PCCC năm 2018

VIAGS Đà Nẵng tổ chức PCCC năm 2018

Ngày 21-22/3, VIAGS Đà Nẵng đã tổ chức lớp bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC đợt I, năm 2018 cho 80 cán bộ nhân viên.


Xem thêm
Hấp dẫn khai mạc Giải Bóng đá Mini VIAGS Đà Nẵng 2018

Hấp dẫn khai mạc Giải Bóng đá Mini VIAGS Đà Nẵng 2018

Chiều 18/3/2018, tại Sân bóng Chuyên Việt số 98 Tiểu La – Thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc và lượt trận đầu tiên giải bóng đá Mini VIAGS Đà Nẵng 2018 chào mừng 87 năm thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.


Xem thêm
Gương mặt thân quen VIAGS – Hội thi của những niềm vui

Gương mặt thân quen VIAGS – Hội thi của những niềm vui

Nhâp dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, VIAGS tưng bừng tổ chức Cuộc thi Gương mặt Thân quen VIAGS 2018, cũng là chương trình Gương mặt Thân quen mùa đầu tiên và chỉ dành riêng cho đấng mày râu VIAGS.


Xem thêm
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.