Tầm nhìn
Tầm nhìn
VIAGS phấn đấu trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ mặt đất hàng đầu về chất lượng tại các sân bay trong khu vực Châu Á.
Sứ mệnh
Sứ mệnh
Cung cấp dịch vụ hàng không theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng thông qua hệ thống quản trị doanh nghiệp hiệu quả và nguồn lực tiên tiến.
Với cộng đồng:
Cung cấp chất lượng dịch vụ đáp ứng sự phát triển chung của xã hội, bộ, ngành.
Với các hãng hàng không, khách hàng:
Cung cấp chất lượng dịch vụ uy tín, tin cậy và hiệu quả.
Đối với các thành viên trong công ty:
Tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả của tổ chức gắn liền với trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của từng thành viên.
Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi
Uy Tín:
Chỉ tiêu an toàn cao nhất, chất lượng dịch vụ vượt trội, đảm bảo chỉ số tin cậy trong dịch vụ, không ngừng nâng cao uy tín khách hàng là các mục tiêu mà VIAGS luôn cố gắng duy trì, cam kết với khách hàng, hãng hàng không.
Tận Tâm:
Giá trị công việc, đạo đức nghề nghiệp luôn được VIAGS đề cao để mọi thành viên trong tổ chức nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, tận tâm trong công việc và chu đáo với khách hàng.
Tinh Nhạy:
VIAGS chính là kết tinh của sự hợp nhất - điểm nổi trội, tinh túy trong dây chuyền cung ứng dịch vụ của từng sân bay sẽ được chọn lọc, kế thừa nhằm đồng bộ thành chương trình chất lượng dịch vụ chung của VIAGS.
Nhân Văn:
Con người là trung tâm trong chiến lược phát triển của VIAGS - hướng đến khách hàng bằng sự thấu hiểu và cam kết, xem nhân viên là tài sản quý giá để bồi dưỡng, phát triển, ghi nhận thành quả một cách công bằng, nhân văn.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.